Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Budgetuppföljning efter september (Ks).

3 Kommunassurans (informationsärende).

4 Budget för kommunledningsförvaltningen 2017 (Ks).

5 Svar på motion om en "Ljungby-App" (Kf)

6 Svar på medborgarförslag om förändrade färdtjänstresor (Ks).

7 Revidering av förbundsordning för Sydarkivera (Kf).

8 Avtal med Arenabolaget i Ljungby AB (Ks).

9 Deltagande i Welcome Centre Älmhult (Ks).

10 Bildande av naturreservat Skälhult i Lidhults församling (Ks).

11 Svar på motion om attraktiv arbetsgivare (Kf).

12 Redovisning av intern kontroll av rehabiliteringsprocessen (informationsärende).

13 Redovisning av intern kontroll av risk för sårbarhet vid frånvaro av tjänstemän som har särskilda kompetenser (informationsärende).

14 Uppföljning av lokaler för asylsökande elever (informationsärende).

15 Sammanträdesdatum för arbetsutskottet 2017 (Ks).

16 Redovisning av delegationsbeslut.

17 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (278 kb)

§178 Fastställande av dagordning

§179 Budgetuppföljning efter september 2016

§180 Budget för kommunledningsförvaltningen 2017

§181 Svar på motion om en Ljungby-app

§182 Svar på medborgarförslag om förändrade färdtjänstresor

§183 Revidering av förbundsordning för Sydarkivera

§184 Avtal med Arenabolaget i Ljungby AB

§185 Deltagandei Welcome Centre Älmhult

§186 Bildande av naturreservat Skälhult i Lidhults församling

§187 Svar på motion om attraktiv arbetsgivare

§188 Sammanträdesdatum för arbetsutskottet 2017

§189 Redovisning av delegationsbeslut

§190 Redovisning av meddelanden

§191 Informationsärenden