Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-04-04

Sammanträde 2017-04-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Ljungby Business Arena (informationsärende)

3 Beslut om att ingå i kommunförbundet Finsam (Kf)

4 Revidering av arvodesreglemente för gode män och förvaltare (Kf)

5 Ansökan om service i samverkan (Ks)

6 Anlitande av kapitalförvaltare för donationsmedelsförvaltningen (Ks)

7 Årsredovisning för Ljungby kommun 2016 (Kf).

8 Svar på motion om Janssons ängar (Kf)

9 Invigning av Lagavallen (Ks)

10 Svar på motion om förskollärarutbildning (Kf)

11 Antagande av biblioteksplan (Kf)

12 Ansökan om borgen från Bolmstad Hamnförening (Kf).

13 Revidering av projektplan för Aspebacken (Ks).

14 Ändrad inriktning av planuppdrag gällande Aspebacken (Ks)

15 Medborgarförslag - Bygg seniorboenden centralt (Ks)

16 Svar på motion om kommunfullmäktiges arbetsordning (Kf)

17 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens mark- och bostadsförsörjning (Ks)

18 Finansiering av Ljungby Business Arena (Ks)

19 Redovisning av delegationsbeslut.

20 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§37 Fastställande av dagordning

§38 Beslut om att ingå i Sunnerbo samordningsförbund (Finsam)

§39 Ansökan om service i samverkan

§40 Anlitande av kapitalförvaltare för donationsmedels-förvaltningen

§41 Årsredovisning för Ljungby kommun 2016

§42 Svar på motion om Janssons ängar

§43 Invigning av Lagavallen

§44 Svar på motion om förskollärareutbildning

§45 Antagande av biblioteksplan

§46 Ansökan om borgen från Bolmstad Hamnförening

§47 Revidering av projektplan för Aspebacken

§48 Ändrad inriktning av planuppdrag gällande Aspebacken

§49 Bygg seniorboenden centralt Svar på medborgarförslag

§50 Svar på motion om kommunfullmäktiges arbetsordning

§51 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens mark- och bostadsförsörjning

§52 Finansiering av Ljungby Business Arena

§54 Redovisning av delegationsbeslut

§55 Redovisning av meddelanden