Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-05-09

Sammanträde 2017-05-09

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Svar på motion om hastigheter på vägar (Kf).

3 Svar på motion om övergångsställen i Lidhult (Kf).

4 Svar på motion om införandet av yrkesutbildning för invandrare (YFI) (Kf).

5 Svar på motion om att stoppa utomstående företags försäljning på kommunala skolor (Kf).

6 Höjning av taxa för förskola och fritidshem (Kf).

7 Ansökningar om medel ur miljöfonden (Ks).

8 Besök av Halmstad projekt tillväxtregion (informationsärende).

9 Ansökan om borgen från föreningen Träna (Kf).

10 Budgetuppföljning efter mars (informationsärende).

11 Principöverenskommelse för tillämpning av kvalifikationstider och kostnadsfördelning vid omställningsstöd mellan Region Kronoberg och Ljungby kommun (Kf).

12 Utökade arbetsmarknadsåtgärder inom arkivverksamheten (Ks). -

13 Redovisning av resultatet av medarbetarenkäten på KLF 2016 (informationsärende).

14 Redovisning av meddelanden.

15 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(1) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (284 kb)

§57 Fastställande av dagordning

§58 Svar på motion om hastigheter på vägar

§59 Svar på motion om övergångsställen i Lidhult

§60 Höjning av taxa för förskola och fritidshem

§61 Ansökningar om medel ur miljöfonden

§62 Ansökan om borgen från föreningen Träna

§63 Principöverenskommelse för tillämpning av kvalifikationstider och kostnadsfördelning vid omställningsstöd

§64 Utökade arbetsmarknadsåtgärder inom arkivverksamheten

§65 Informationsärenden

§66 Redovisning av meddelanden