Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-08-15

Sammanträde 2017-08-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Revidering av lokalt samverkansavtal FAS 05 (Kf).

3 Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter vid anslutning till kommunalt avlopp (Kf).

4 Utfall av EU-projektet Växarena (informationsärende).

5 Medfinansiering av Växarena 2.0 (Ks).

6 Revidering av regelverket för färdtjänst och riksfärdtjänst (Kf).

7 Svar på motion om validering av sjukvårdsbiträde till undersköterskor (Kf).

8 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente med anledning av den nya lagen om elektroniska cigaretter (Kf).

9 Remiss angående kulturmiljöer med riksintresse-Toftaholm, Bolmsö kyrkby, Lida-Husaby, Tjust (Ks).

10 Förvärv av aktier i Inera AB (Kf).

11 Verksamhetsplan för brandskyddsarbetet (Ks).

12 Bokslut för donationsfonder 2016 (Kf).

13 Finansiering till skräpmätning (Ks).

14 Föreläsning om attraktiva orter (Ks).

15 Verksamhetsplan för kommunal restaurangetablering (Ks).

16 Val av globala mål att fokusera på under 2017-2018 (Ks).

17 Uppföljning: Ökad kunskap kring integration för våra folkvalda (informationsärende).

18 Information om hur arbetet med bilpoolen fortlöper.

19 Information om handlingsplan för medborgardialog.

20 Redovisning av delegationsbeslut.

21 Redovisning av meddelanden.

22 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (279 kb)

§86 Fastställande av dagordning

§87 Revidering av lokalt samverkansavtal (FAS 05)

§88 Revidering av föreskrift med riktvärden: råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter vid anslutning till kommunalt avlopp, Ljungby kommun

§89 Medfinansiering av Växarena 2.0

§90 Revidering av kommunalt regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

§91 Svar på motion om validering av sjukvårdsbiträde till undersköterskor

§92 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente

§93 Remiss angående kulturmiljöer med riksintresse ­ Toftaholm, Bolmsö kyrkby, Lida-Husaby, Tjust

§94 Nytt kulturmiljöprogram för Ljungby kommun

§95 Förvärv av aktier i Inera AB

§96 Verksamhetsplan för brandskyddsarbetet

§97 Bokslut för donationsfonder 2016

§98 Finansiering till skräpmätning

§99 Föreläsning om attraktiva orter

§100 Verksamhetsplan för kommunal restaurangetablering

§101 Val av globala mål att fokusera på under 2017-2018

§102 Informationsärenden

§103 Redovisning av delegationsbeslut

§104 Redovisning av meddelanden