Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-10-10

Sammanträde 2017-10-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Revidering av vindkraftplanen, beslut om granskning (Ks).

3 Ekonomisk redovisning av socialnämnden (informationsärende).

4 Svar på motion om yrkesutbildning för invandrare (YFI) (Kf).

5 Svar på motion om stadsodling (Kf).

6 Svar på motion om anonyma jobbansökningar (Kf).

7 Svar på motion om tillgänglighetsperspektiv i tjänsteskrivelser (Kf).

8 Revidering av arvodesreglemente för gode män och förvaltare (Kf)

9 Anställning av ytterligare professionell god man och avtal med Älmhults kommun (Ks).

11 Kommunledningsförvaltningens budget 2018 (Ks).

12 Ansökan om ändring av investeringsbidrag (Agunnaryd Bygdegårdsförening) (Ks).

13 Redovisning av budgetuppdrag 2017: En extra internkontroll ska göras för att kontrollera att återsökning av medel från Migrationsverket görs i tillräcklig omfattning (informationsärende).

14 Omfördelning av investeringsbudget avseende byggnad för optisk sorteringsanläggning (Ks).

15 Stadgeändring avseende BRF Ljungbyhus nr 7 (Ks).

16 Hållbarhetskonsekvenser i ÖP-processen - information om samarbetsprojekt med Växjö kommun (informationsärende).

17 Kostnader energibalans och rapportering Borgmästaravtal- nystart energiplan (Ks).

18 Redovisning av meddelanden.

19 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (314 kb)

§130 Fastställande av dagordning

§131 Revidering av vindkraftplanen, beslut om granskning

§132 Svar på motion om yrkesutbildning för invandrare (YFI)

§133 Svar på motion om stadsodling

§134 Svar på motion om anonyma jobbansökningar

§135 Svar på motion om tillgänglighetsperspektiv i tjänsteskrivelser

§136 Revidering av arvodesreglemente för gode män och förvaltare

§137 Anställning av ytterligare professionell god man och avtal med Älmhults kommun

§139 Kommunledningsförvaltningens budget 2018

§140 Ansökan om ändring av investeringsbidrag (Agunnaryd Bygdegårdsförening)

§141 Omfördelning av investeringsbudget avseende byggnad för optisk sorteringsanläggning

§142 Stadgeändring avseende BRF Ljungbyhus nr 7

§143 Kostnader energibalans och rapportering Borgmästaravtal- nystart energiplan

§144 Redovisning av meddelanden

§145 Informationsärenden