Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-01-16

Sammanträde 2018-01-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Föreningen Tunga fordon (informationsärende).

3 Svar på motion om att ge de moderna språken ett lyft (Kf).

4 Svar på motion om införande av hälsobokslut o personalekonomiska redovisningen i kommunens bokslut (Kf)

5 Upphandling av cyklar/elcyklar (Ks).

6 Upphandling av skafferiavtal (Ks).

7 Svar på motion om tillgång till beslutspärmarna (Kf).

8 Svar på motion om hospice (Kf).

9 Svar på motion om utbetalning av ekonomiskt bistånd (Kf).

10 Svar på motion om ensamkommande ungdomar (Kf).

11 Uppföljning av heltid som grund vid anställning efter motion om ökad satsning för personal inom äldreomsorgen (informationsärende).

13 Ram för nyupplåning 2018 samt omsättning av lån (Kf).

14 Överföring av överskott av integrationsmedel (Ks).

15 Förstärkning av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget (Kf).

16 Redovisning av översynen av tjänstemannaorganisationen på kommunledningsförvaltningen (informationsärende)

17 Ansökan om medel till bubbelpool i Sunnerbohallen (Ks).

18 Finansiering av kostnader för framtagande av översiktsplan (Ks).

19 Yttrande över ansökan om nätkoncession (Ks).

20 Verksamhetsområde Bäck (Kf).

21 Antagande av ny dokumenthanteringsplan för Ljungby kommun (Ks).

22 Valärende - ledamot och ersättare i personal-och arbetsmarknadsutskottet - S (Ks).

23 Nytt åtagande i Borgmästaravtalet (Kf).

24 Svar på medborgarförslag mobilladdningsstation på stan (Ks).

25 Policy för resor och möten (Kf).

26 Verksamhetsplan för resor och möten (Ks).

27 Samordning av personalstrateger (Ks).

28 Fastställande av uppdragsbeskrivning för kommundirektör i Ljungby kommun (Ks).

29 Svar på motion om införande av neutral klädsel i kommunal verksamhet (Kf).

30 Uppföljning av projekt Blåljusinstruktör (informationsärende).

31 Redovisning av uppdrag avseende taxa som är självfinansierad och enkel (informationsärende).

32 Medlemskap i föreningen Tunga fordon (Ks).

33 Redovisning av meddelanden.

34 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Svar på motion om att ge de moderna språken ett lyft

§3 Svar på motion om införande av hälsobokslut i personalekonomiska redovisningen i kommunens bokslut

§4 Upphandling av cyklar/elcyklar

§5 Upphandling av skafferiavtal

§6 Svar på motion om tillgång till beslutspärmarna

§7 Svar på motion om hospice

§8 Svar på motion om utbetalning av ekonomiskt bistånd

§9 Svar på motion om ensamkommande ungdomar

§11 Ram för nyupplåning 2018 samt omsättning av lån

§12 Överföring av överskott av integrationsmedel

§13 Förstärkning av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget

§14 Ansökan om medel till bubbelpool i Sunnerbohallen

§15 Finansiering av kostnader för framtagande av översiktsplan

§16 Yttrande över ansökan om nätkoncession

§17 Verksamhetsområde Bäck

§18 Antagande av ny dokumenthanteringsplan för Ljungby kommun

§19 Valärende - ledamot och ersättare i personal-och arbetsmarknadsutskottet

§20 Nytt åtagande i Borgmästaravtalet

§21 Svar på medborgarförslag mobilladdningsstation på stan

§22 Policy för resor och möten

§23 Verksamhetsplan för resor och möten

§24 Permanenta lärarlönelyftet

§25 Fastställande av uppdragsbeskrivning för kommundirektör i Ljungby kommun

§26 Svar på motion om införande av neutral klädsel i kommunal verksamhet

§27 Medlemskap i föreningen Tunga fordon

§28 Informationsärenden

§29 Redovisning av meddelanden

§30 Redovisning av delegationsbeslut