Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-02-13

Sammanträde 2018-02-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning.

2 Revidering av kommunvisionen (Kf).

3 Återrapportering av uppdraget att utveckla och färdigställa projekt återbruk (informationsärende).

4 Uppföljning av heltid som grund vid anställning efter motion om ökad satsning för personal inom äldreomsorgen (informationsärende).

5 Konsument Ljungby - KVL och BUS (informationsärende).

6 Inrättande av ytterligare professionell god man/ förvaltare (Ks).

7 Remiss om Sydarkiveras utveckling (Ks).

8 Verksamhetsplan för lokalförsörjning (Kf).

9 Begäran om medel till projektledare för nytt bibliotek i Ljungby (Ks).

10 Verksamhetsplan för praktikanter vid upphandling av bygg- och entreprenadtjänster (Ks).

11 Finansiering Bolmenfond (Ks).

12 Tilläggsanslag investeringar från 2017 till 2018.

13 Verksamhetsberättelse 2017 kommunledningsförvaltningen.

14 Risk och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2018 (Ks).

15 Områden som ska priorieteras i omvärldsanalysen (Ks).

16 Revidering av policy för hållbar utveckling (Kf).

17 Svar på medborgarförslag om hållplats vid kvarteret Fritiden med närtrafik Ljungby (Ks).

18 Svar på medborgarförslag om gratis busskort dygnet runt till Ljungby för skolungdomar från byarna runt omkring (Ks).

19 Redovisning av meddelanden.

20 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (281 kb)

§31 Revidering av kommunvisionen

§32 Inrättande av ytterligare professionell god man/ förvaltare

§33 Remiss om Sydarkiveras utveckling

§34 Verksamhetsplan för lokalförsörjning

§35 Begäran om medel för utredning av förutsättningar för framtida bibliotek / mötesplats i Ljungby

§36 Verksamhetsplan för praktikanter vid upphandling av bygg- och entreprenadtjänster

§37 Finansiering Bolmenfond

§38 Tilläggsanslag investeringar från 2017 till 2018

§39 Verksamhetsberättelse 2017 kommunledningsförvaltningen

§40 Risk och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2018

§41 Områden som ska prioriteras i omvärldsanalysen

§42 Revidering av policy för hållbar utveckling

§43 Svar på medborgarförslag om hållplats vid kvarteret Fritiden med närtrafik Ljungby

§44 Svar på medborgarförslag om gratis busskort dygnet runt till Ljungby för skolungdomar från byarna runt omkring

§45 Redovisning av meddelanden

§46 Informationsärenden