Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-03-13

Sammanträde 2018-03-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Revidering av Vindkraftplan (Kf.)

3 Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna (Kf)

4 Yttrande över förslag till Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 2018-2020, Länsstyrelsen i Kronobergs län (Ks).

5 Yttrande över översiktsplan Värnamo kommun, (Ks)

6 Utbetalning av partistöd 2018 (Kf)

7 Resultatbalansering från 2017 till 2018, (Ks)

9 Val av ny ledamot och vice ordförande i personal- och arbetsmarknadsutskottet efter M Åberg Johansson (S)

10 Val av ny ordinarie kommunrepresentant för Ljungby kommun i Winnet Kronoberg efter M Åberg Johansson (S)

11 Samordning av personalstrateger (Ks)

12 Kommunikationsavdelning (Ks)

13 Redovisning av meddelanden.

14 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(1) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (291 kb)

§47 Revidering av Vindkraftplan

§48 Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna

§49 Plan för skydd av värdefull natur i Kronobergs län under perioden 2018-2020, Länsstyrelsen i Kronobergs län

§50 Remissyttrande angående samrådsförslag för Värnamo kommuns översiktsplan

§51 Ansökningar om partistöd

§52 Resultatbalansering från 2017 till 2018

§53 VA-lösning Sickinge

§54 Ny ledamot och vice ordförande i personal- och arbetsmarknadsutskottet

§55 Ny ordinarie kommunrepresentant för Ljungby kommun i Winnet Kronoberg

§56 Samordning av personalstrateger

§57 Samordning av informatörer/kommunikatörer

§58 Redovisning av meddelanden

§59 Informationsärenden