Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-05-08

Sammanträde 2018-05-08

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Utredning eftergymnasiala utbildningar (Ks.)

3 Motion om mindre reningsverk (Kf)

4 Utredningsuppdrag om kombinationstjänster på räddningstjänsten i Lidhult (Ks.)

5 Aktuell status, förlängning av tidplan samt fördelning av medel till utredningar för översiktsplan (Informationsärende)

6 Aktualisering av utvecklingsprogrammet för Bolmens östra strand (Kf.)

7 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete, Kommunrevisionen, (KS)

8 Medborgarförslag om integrationsbidrag till ideell verksamhet, (Ks.)

9 Fördelning av bidrag ur Dahlinfonden 2018 (Ks.)

11 Information om Barnets bästa gäller! - i Kronobergs län, inspiration från Skottland

12 Kvartalsuppföljning (Informationsärende)

13 Ansökningar Sociala investeringsfonden (Ks.)

14 Svar på motion om hållbar placeringspolicy (Kf.)

15 Motion om ändring av beviljade medel undersköterskeutbildning (Kf.),

16 Resultatbalansering kommunstyrelsen (Ks.)

17 Förslag till organisation och utnämning av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (Ks.)

18 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (287 kb)

§78 Fastställande av dagordning

§79 Utredning om eftergymnasiala utbildningar

§80 Motion om mindre reningsverk

§81 Utredningsuppdrag om kombinationstjänster på räddningstjänsten i Lidhult

§82 Aktualitetsprövning av utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand

§83 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete

§84 Medborgarförslag om integrationsbidrag till ideell verksamhet

§85 Fördelning av bidrag ur Dahlinfonden 2018

§86 Golv i Ljungby Arena

§87 Ansökningar Sociala investeringsfonden

§88 Motion om hållbar placeringspolicy

§89 Motion om ändring av beviljade medel för undersköterskeutbildning

§90 Resultatbalansering kommunstyrelsen

§91 Förslag till organisation och utnämning av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

§92 Informationsärenden

§93 Redovisning av meddelanden