Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-09-11

Sammanträde 2018-09-11

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Öka attraktiviteten hos gruppen unga vuxna och etablera lockande

levnadsmiljöer (KS) – Pernilla Lydén, Therese Samuelsson

3 Samrådsyttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession (KS) –

4 Marknadsföringsbidrag för Lagan IBK (KS) – Fredrik Koch

5 Tilläggsanslag investering moduler till skola och förskola (KF) – Magnus

Johansson, Marie Steneland, Charlotte Scherling

6 Delårsbokslut och budgetuppföljning (KF) – Magnus Johansson ______________________________________________________________

7 Yttrande om förslag till nya och utökade naturreservat (KS) – Emma Lina

8 Motion om butiken ”Lite av varje” (KF) – Nihad Hodzic

9 Överlåtelse av genomförandeavtal (KS) – Per-Olov Almqvist

10 Banvallsleden (cykelled Halmstad-Karlshamn) (KS) – Maria Johansson,

Christer Karlsson Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2018 Anslag budget 400 000 kr Disponerat 400 000 kr Återstår 0 kr

§133 Fastställande av dagordning

§134 Öka attraktiviteten hos gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer

§135 Samrådsyttrande över ansökan om förlängning av nätkoncession

§136 Marknadsföringsbidrag för Lagan IBK

§137 Tilläggsanslag investering moduler till skola och förskola

§138 Delårsbokslut och budgetuppföljning

§139 Yttrande om förslag till nya och utökade naturreservat

§140 Motion om butiken Lite av varje

§141 Överlåtelse av genomförandeavtal

§143 Kommunstyrelsen informerar