Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-12-04

Sammanträde 2018-12-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Budget 2019 och plan 2020-2023

3 Förstudie för nybyggnation av skola vid hjortsbergskolan

4 Revidering av arvodesreglementet

5 Revidering av rådens reglemente

6 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

7 Revidering av instruktion för kommunalråd 2019-2022

8 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2019

9 Yttrande om förslag till vattenskyddsområde för Bolmen

10 Svar på motion om enkelt avhjälpta hinder

11 Investering för tilläggsarbeten i Ljungby centrum

12 Verksamhetsplan för informationssäkerhet

13 Ersättningsnivå för hemsändningsbidrag

14 Verksamhetsplan för varuförsörjning

15 Principer för hantering av schablonersättning för nyanlända

16 Samrådsbeslut om kulturmiljöprogrammet för Ljungby kommun

17 Förvärv av fastigheten Össlöv 4:11

18 Svar på skrivelse från kommunrevisionen

19 Nominering av ledamöter till Kommuninvests styrelse

20 Överenskommelse och reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

21 Upphörande av barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott

22 Kommunstyrelsen rapporterar

§183 Fastställande av dagordning

§184 Budget 2019 och Plan 2020-2023

§185 Förstudie för nybyggnation av skola vid Hjortsbergsskolan

§186 Revidering av arvodesreglementet

§187 Revidering av reglemente för råden

§188 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

§189 Revidering av tekniska nämndens reglemente

§190 Revidering av kultur- och fritidsnämndens reglemente

§191 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

§192 Revidering av socialnämndens reglemente

§193 Revidering av miljö- och byggnämndens reglemente

§194 Revidering av instruktion för kommunalråd 2019-2022

§195 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2019

§196 Yttrande om förslag till vattenskyddsområde för Sydvattens vattentäkt i sjön Bolmen, 513-4471-2016

§197 Svar på motion om enkelt avhjälpta hinder

§198 Investering för tilläggsarbeten i Ljungby centrum

§199 Verksamhetsplan för informationssäkerhet

§200 Ersättningsnivå för hemsändningsbidrag

§201 Verksamhetsplan för varuförsörjning

§202 Principer för fördelning av schablonersättning

§203 Samrådsbeslut om kulturmiljöprogrammet för Ljungby kommun

§204 Indexuppräkning av timtaxa för miljöavdelningens verksamhetsområde 2019

§205 Förvärv av del av fastigheten Össlöv 4:11 i Ljungby

§206 Svar på skrivelse från kommunrevisionen

§207 Nominering av ledamöter till Kommuninvests styrelse

§208 Överenskommelse och reglemente för gemensam nämnd för familjerättsliga frågor

§209 Upphörande av barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott

§210 Verksamhetsområden för vatten och avlopp vid Bolmens östra strand

§211 Kommunstyrelsen rapporterar

§212 Redovisning av meddelanden