Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-03-12

Sammanträde 2019-03-12

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

3 Information om rutin för telefoni

4 Information om rutin för säkerhet vid användning av kommunal telefon, surfplatta och dator

5 Svar på motion om resursskola

6 Verksamhetsplan för säkerhetsskydd

7 Resultatbalansering 2018 till 2019

8 Ansökningar till social investeringsfond

9 Förstudie för Harabergsområdet

10 Redovisning av intern kontroll 2018

11 Svar på revisionsrapport om socialnämndens ekonomistyrning

12 Svar på medborgarförslag om latrintömning

13 Översyn av organisationen för Konsument Ljungby

14 Ansökningar till miljöfonden 2019

15 Svar på motion om laxtrappa

16 Ansökan om bidrag för förstudie för restaurering av Näsasjön

17 Riktlinjer för uthyrning av marknadsbodar

18 Ansökan om partistöd 2019

19 Ansökan om mobilitetsstöd

20 Kommunstyrelsen rapporterar från föreningar, näringsliv och de kommunala råden

§61 Kommunstyrelsen rapporterar från föreningar, näringsliv och råden