Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2011-06-22

Sammanträde 2011-06-22

Datum
Klockan
13:00
Plats
Sammanträdesrum Ljungsjön, Olofsgatan 10, Ljungby
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§75 Avtal IF Troja-Ljungby

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden river upp punkt två i § 69 kultur- och fritidsnämndens föregående protokoll och att avtalet med IF Troja-Ljungby löper till 2016.

Redogörelse för ärendet

Avtalen med IF Troja/Ljungby och Ljungby HK är uppsagda till 2011-06-30.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 14 juni 2011 beslöts att avtalet med IF Troja-Ljungby skrivs på ett år och därefter följs av fyraåriga avtalsperioder.

Yrkanden

S-gruppen yrkar för att redan taget beslut kof 2011 § 69 om ettårigt avtal som därefter följs av fyraåriga avtalsperioder ligger kvar.

Ordförande föreslår att avtalet löper till 2016.

Beslutsordning

Ordföranden ställer sitt förslag mot S-gruppens yrkande

Ja= avtalet löper till 2016.

Nej= ettårigt avtal som följs av fyraåriga avtalsperioder.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande reslutat.

Ja

Nej

Anders Bondeson (M)

X

Ann-Kristin Peterson (M)

X

Ove Trulsson (C)

X

Tommy Andersson (C)

X

Irene Olofsson (C)

X

Inger Jeppsson (FP)

X

Sven-Olov Stenqvist (S)

X

Harriet Kristensson (S)

X

Per Åberg (S)

X

Gun Oscarson (S)

X

Linda Tranquist (KB)

X

6

5

Kultur- och fritidsnämnden beslutar därmed att punkt två i kof 2011 § 69 kultur- och fritidsnämndens föregående protokoll rivs upp och att avtalet med IF Troja-Ljungby löper till 2016.

Reservation

S-gruppen och KB reserverar sig beslutet.