Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-09-25

Sammanträde 2013-09-25

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare

Information 2. Godkännande av dagordning

Information

2 Godkännande av dagordning

3 Mål- och utvecklingsarbete - Biblioteket och Fritidsgården

4 Jämställdhetsarbetet, uppföljning & rapport - Biblioteket och Fritidsgården

Uppföljning

5 Föregående protokoll

6 Ekonomisk rapport till och med augusti 2013

8 Höjd åldersgräns för lokalt aktivitetsstöd

9 Bidragsregler större kulturbidrag

10 Bidragsregler långsiktigt kulturstöd

11 Föreläggande om dokumenterad egenkontroll för Kronoskogsbadet och Ringbadet

12 Återrapport till PU om förfrågan om samarbete mellan Ljungby kommun, Arbetsförmedlingen, ABF och ABF:s medlemsorganisationer

13 Regional åtgärdsplan för Kronobergs län avseende Sveriges miljömål

Information

14 Risk- och sårbarhetsanalys - Ing-Marie Byström

15 Utvärdering badsäsongen 2013 - Bernt Gudmundsson

16 Biblioteksstatistik - Lina Homér

17 Delegationsbeslut

- Snabbstöd till kultur - Karin Hermansson
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (81 kb)

§72 Godkännande av dagordning

§73 Mål- och utvecklingsarbete

§74 Jämställdhetsarbetet - uppföljning och rapport

§75 Föregående protokoll

§78 Förslag på höjd åldersgräns för lokalt aktivitetsstöd

§79 Bidragsregler "Större kulturbidrag"

§80 Bidragsregler "Långsiktigt kulturstöd"

§81 Föreläggande om dokumenterad egenkontroll för Kronoskogsbadet och Ringbadet

§82 Återrapport till personalutskottet om förfrågan om samarbete mellan Ljungby kommun, Arbetsförmedlingen, ABF och ABF:s medlemsorganisationer

§83 Yttrande över den regionala åtgärdsplanen för Kronobergs län avseende Sveriges miljömål

§84 Riks- och sårbarhetsanalys

§85 Utvärdering badsäsongen 2013