Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-11-20

Sammanträde 2013-11-20

Datum
Klockan
Plats

Information

3 Information av Smålands idrottsförbund - Annelie Bengtsson

Uppföljning

4 Föregående protokoll

5 Ekonomisk rapport till och med oktober 2013

Beslutsärenden

6 Återremiss "Nya bidragsregler för större kulturbidrag"

7 Återremiss "Höjd åldersgräns för Lok-stöd"

8 Medborgarförslag - Önskemål om hundbadplats

9 Kulturstipendium/Kulturpris 2013

10 Detaljplan Hölminge 4:3 m.fl.

12 Äskande om medel till upprustning Lagavallsområdet

13 Delegationsordning upphandling

Information

14 Byggnadsvårdspris

15 Redovisning av delegationsbeslut.

16 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se KALLELSE 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (81 kb)

§104 Godkännande av dagordning

§105 Information från Smålandsidrotten

§108 Nya bidragsregler för större kulturbidrag

§109 Höjd åldersgräns för Lok-stöd

§110 Medborgarförslag - Önskemål om hundbadplats

§111 Kulturpris/Kulturstipendium 2013

§112 Utställning över detaljplan för Hölminge 4:3 med flera

§114 Äskande om medel till upprustning Lagavallsområdet

§115 Delegationsordning upphandling

§116 Byggnadsvårdspris 2013

§117 Redovisning av delgationsbeslut