Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-12-11

Sammanträde 2013-12-11

Datum
Klockan
Plats

Information

3 Information om jäv - kommunjurist Marika Nilsson

Uppföljning

4 Föregående protokoll

5 Ekonomisk rapport till och med november 2013

Beslutsärenden

6 Attesträtt 2014

7 Taxor och uthyrningsregler Grand

8 Ansökan om bidrag från Bolmö bygdegård

9 Samråd av policy och verksamhetsplan för cykelplanering

10 Plansamråd över detaljplan för Bolmstad 2:10 (Mjälens camping)

Information

13 Övertid, semesterlöneskuld och sjukfrånvaro.

15 Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se UNDERRÄTTELSE 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (80 kb)

§119 Godkännande av dagordning

§120 Information om jäv

§121 Föregående protokoll

§124 Förslag till nya hyror och uthyrningsregler på teaterbiografen Grand

§125 Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler - Bolmsö bygdegård

§126 Samråd av policy och verksamhetsplan för cykelplanering

§127 Plansamråd över detaljplan för Bolmstad 2:10 (Mjälens camping)

§128 Sven Ljungberg 100 år

§130 Information om övertid, sjukfrånvaro och semesterlöneskuld