Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-02-26

Sammanträde 2014-02-26

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

2 . Godkännande av dagordning

Information

3 . Information om EU-arbetet i förvaltningen - Christer Karlsson

Uppföljning

4 . Föregående protokoll

Beslutsärenden

5 . Ekonomiskt utfall, verksamhetsberättelse och måluppfyllnad 2013

6 . Prioriteringsordning av investeringar i anläggningar

7 . Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning

8 . Godkännande av ny förteckning över bidragsregler

9 . Hyror och uthyrningsregler Grand

10 . Redovisning av egenkontrollen av bassängbaden

11 . Förslag om anläggande av en discgolfbana

12 . Yttrande över samråd över skötselplan och reservatföreskrifter för naturreservat Kronoskogen

13 . Upphandling drift av bowlinghallen

Information

15 . Övertid och sjukfrånvaro

16 . Etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

18 . Information från presidiet

19 . Information om det förvaltningsgemensamma projektet "De glömda barnen"

21 . Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare.

Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson
Ordförande Administrativ handläggare
anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.seKALLELSE

§1 Godkännande av dagordning

§2 Information om EU-arbetet i kultur- och fritidsförvaltningen

§3 Föregående protokoll

§4 Bokslut 2013 - ekonomisk utfall, verksametsberättelse och måldokument

§5 Prioriteringsordning av investeringar i anläggningar

§6 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning

§7 Godkännande av ny förteckning över våra bidragsregler

§8 Förslag till nya hyror och uthyrningsregler på Grand

§9 Redovisning av dokumenterade rutiner enligt miljöbalken gällande Kronoskogsbadet, Ringbadet och Sunnerbobadet

§10 Förslag om anläggande av en discgolfbana

§11 Yttrande över samråd över skötselplan och reservatföreskrifter för naturreservat Kronoskogen

§12 Upphandling av drift bowlinghallen

§14 Etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

§15 Information från presidiet