Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-03-26

Sammanträde 2014-03-26

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

2 . Godkännande av dagordning

Uppföljning

3 . Föregående protokoll

4 . Ekonomiskt utfall till och med februari 2014

Beslutsärenden

5 . Utökad attesträtt

6 . Eventuell försäljning av Truckhallen

8 . Motion - Ombyggnad av bowlinghallen

9 . Föreläggande om att utreda höga halter av trialometaner i Sunnerbobadets 25m bassäng

10 . Medborgarförslag - Anlägg en mixbastu i simhallen

11 . Yttrande över fördelning i Dahlinfonden 2014

12 . Projekt Sickinge ridanläggning

- byte av underlag
- äskande om medel för projekterings- och genomförandefasen

13 . Yttrande över avfallsplan

14 . Utse nytt personuppgiftsombud

Information

15 . Information från ungdomsrådets representanter

16 . Budget 2015 och målarbete

17 . Övertid och sjukfrånvaro

19 . Information från presidiet

20 . Information om det förvaltningsgemensamma projektet "De glömda barnen"

22 . Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se UNDERRÄTTELSE
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (134 kb)

§17 Godkännande av dagordning

§18 Föregående protokoll

§19 Ekonomisk utfall till och med februari 2014

§21 Eventuell försäljning av Truckhallen

§23 Motion ­ Ombyggnad av bowlinghallen

§24 Föreläggande om att utreda höga halter av trihalometaner i Sunnerbobadets 25m bassäng

§25 Medborgarförslag ­ Anlägg en mixbastu i simhallen

§26 Yttrande över fördelning ur Dahlinfonden 2014

§27 Projekt Sickinge ridanläggning

§28 Yttrande över samråd om förslag till avfallsplan för Ljungby kommun med mål år 2019

§29 Utse nytt personuppgiftsombud

§30 Information från ungdomsrådets representanter

§31 Budget 2015 och målarbete

§32 Övertid och sjukfrånvaro

§33 Synpunktsstatistik 2013

§34 Information från presidiet

§35 Information om det förvaltningsgemensamma projektet "De glömda barnen"