Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-08-27

Sammanträde 2014-08-27

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 (2)

2 . Godkännande av dagordning

Uppföljning

3 . Föregående protokoll

4 . Delårsbokslut och prognos samt ekonomiskt utfall

Beslutsärenden

5 . Yttrande över ny regional kulturplan

6 . Framtida organisation för Ljungby gamla torg

7 . Medborgarförslag - Skapa bättre möjligheter för fiske i Lagaån

8 . Medborgarförslag - Sätt upp utegym i Kronoskogen

9 . Medborgarförslag - Erbjud kostnadsfri rådgivning av advokater på biblioteket

10 . E-förslag - Anlägg en skatepark

Information

11 . Budgetfördelning 2015 (beslut i september)

12 . Utvärdering Sunnerboskoj

13 . Rapport inkomna synpunkter kvartal 2 2014

14 . Övertid och sjukfrånvaro

15 . Information från presidiet

17 . Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se KALLELSE
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (133 kb)

§72 Godkännande av dagordning

§73 Föregående protokoll

§74 Delårsbokslut samt ekonomisk utfall till och med juli 2014

§75 Yttrande över ny regional kulturplan

§76 Framtida organisation för Ljungby gamla torg

§77 Medborgarförslag ­ Skapa bättre möjligheter för fiske i Lagaån

§78 Medborgarförslag ­ Sätt upp utegym i Kronoskogen

§79 Medborgarförslag ­ Erbjud kostnadsfri rådsgivning av advokater på biblioteket

§80 E-förslag - Anlägg en skatepark

§81 Fördelning budget 2015

§82 Rapport inkomna synpunkter kvartal 2 2014

§83 Övertid och sjukfrånvaro