Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-11-19

Sammanträde 2014-11-19

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 ()

2 . Godkännande av dagordning

4 . Ekonomiskt utfall till och med oktober 201

5 . Synpunktsstatistik kvartal 3 2014

7 . Kulturpris och kulturstipendium 2014

8 . Medborgarförslag - Sätt upp ett utegym i Kronoskogen

9 . Agunnaryd bygdegårdsförenings ansökan om medel för

om- och tillbyggnad av bygdegården

10 . Samråd över detaljplan för Pumpan 2, Annelund Ljungby

11 . Sjukstatistik och övertid

12 . Information från presidiet

14 . Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se UNDERRÄTTELSE
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (140 kb)

§108 Godkännande av dagordning

§109 Föregående protokoll

§110 Ekonomisk utfall till och med oktober 2014

§111 Uppföljning inkomna synpunkter kvartal 3 2014

§112 Kulturpris/Kulturstipendium 2014

§113 Medborgarförslag ­ Sätt upp ett utegym i Kronoskogen

§114 Agunnaryd bygdegårdsförening ansöker om medfinansiering för om- och tillbyggnad av bygdegården

§115 Plansamråd över detaljplan för Pumpan 2, Annelund Ljungby

§116 Arbetsgrupp till offentlig utsmyckning

§117 Sjukstatistik och övertid

§118 Information från presidiet

§120 Information om E-böcker