Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-05-18

Sammanträde 2015-05-18

Datum
Klockan
08:15
Plats
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (141 kb)

§77 Fastställande av dagordning

§78 Synpunktsstatistik kvartal 1 2015

§79 Ekonomiuppföljning till och med april 2015

§81 Attesträtt ansvar 71700 kulturverksamhet

§82 Yttrande angående utdelning ur Dahlinfonden

§83 Ansökan om utegym i Vrå

§84 Fördelning av investeringsbidrag vt 2015

§85 Omfördelning av investeringsmedel

§86 Omfördelning av budget Ljungby gamla torg

§87 Uppdrag utredning av kulturskola

§88 Jämställdhetsplan 2015

§89 Stipendier och priser 2015

§90 Information från presidiet