Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-06-15

Sammanträde 2015-06-15

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Ekonomiuppföljning tom maj 2015

5 Yttrande angående regionalt åtgärdsprogram, Hållbar konsumtion Kronobergs län

6 Omfördelning av budget för verksamhet Grand

7 Bidragsansökan TågCentralen

8 Hyreskontrakt Ljungby arena (läggs ut på fredag eftermiddag)

10 Information från presidiet

13 Visning av Ljungby arena kl.11

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (133 kb)

§92 Fastställande av dagordning

§93 Ekonomiuppföljning till och med maj 2015

§95 Priser och stipendier 2015

§96 Yttrande över förslag till kompletterande Åtgärdsprogram: Hållbar konsumtion

§97 Omfördelning av budget verksamhet Grand

§98 Bidragsansökan TågCentralen

§99 Hyreskontrakt Ljungby Arena

§101 Information från presidiet

§103 Visning av Ljungby Arena