Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-09-21

Sammanträde 2015-09-21

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Ekonomiuppföljning tom augusti 2015

7 Bidragsansökan "Större kulturbidrag"

12 Kl.11.00 SMOK Sveriges musik och kulturskoleråd -

Torgny Sandgren Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (225 kb)

§104 Ekonomiuppföljning tom augusti 2015

§109 Bidragsansökan "Större kulturbidrag"

§111 Information från presidiet

§113 SMOK Sveriges musik och kulturskoleråd -