Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-10-19

Sammanträde 2015-10-19

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Ekonomiuppföljning tom september 2015

4 Synpunktsstatistik kvartal 2-3

5 Bidragsansökan "Större kulturbidrag" - Mässhakar

6 Fördelning av investeringsbidrag hösten 2015

7 E-förslag - Belyst motionsspår i Lidhult

8 Medborgarförslag - Toaletter i Kronoskogen

10 Utredning flytt av fritidsgården till Kungshögsskolan

12 Information från presidiet

14 Övriga frågor

Fritidsgården bjuder på förmiddagsfika och visar samtidigt runt i sina lokaler i Ljungby. Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§114 Fastställande av dagordning

§115 Ekonomisk uppföljning till och med september 2015

§116 Uppföljning sjukfrånvaro

§117 Uppföljning inkomna synpunkter kvartal 2 och 3 2015

§118 Bidragsansökan "Större kulturbidrag" - Mässhakar

§119 Fördelning av investeringsbidrag hösten 2015

§120 E-förslag - Belyst motionsspår i Lidhult

§121 Medborgarförslag - Toaletter önskas i Kronoskogen

§122 Sammanträdesdagar 2016

§123 Utredning av fritidsgård till Kungshögsskolan

§125 Information från presidie och rådsrepresentanter

§127 Uppdrag att ta fram riktlinjer för hur ansökningar ur Dahlinfonden ska bedömas