Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-11-16

Sammanträde 2015-11-16

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Ekonomiuppföljning tom oktober 2015

4 Information om kommunens folkhälsoarbete - Jennie Ronefors

Beslutsärenden

5 Budget 2016 - ekonomi och texter

7 Yttrande över omarbetad tillgänglighetsplan

8 Yttrande över remiss för kulturmiljöstrategi för Kronobergs län

10 Motion - Kontaktpolitiker i förvaltningens verksamheter

11 Hyra vid arrangemang i Ljungby Arena

Information

12 Motion - Förbättrad integration

13 Motion - Aktivitetshus för ungdomar

15 Information från presidiet

17 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§129 Ekonomiuppföljning tom oktober 2015

§131 Information om kommunens folkhälsoarbete - Jennie Ronefors

§132 Budget 2016 - ekonomi och texter

§133 Intern kontroll 2015

§134 Yttrande över omarbetad tillgänglighetsplan

§135 Beslut om biblioteksplan

§136 Motion - Kontaktpolitiker i förvaltningens verksamheter

§137 Hyra vid arrangemang i Ljungby Arena

§138 Motion - Förbättrad integration

§139 Motion - Aktivitetshus för ungdomar

§141 Presidet informerar: