Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-04-27

Sammanträde 2016-04-27

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Information

2 Rankingen gällande bästa musik- och kulturskolekommun

Uppföljning

3 Musikskolans verksamhet och aktivitetsplan

4 Ekonomiuppföljning till och med mars 2016

För beslut

5 Beslut om kulturskola

7 Drift- och investeringsbudget 2017-2021

9 Begäran om överföring av investeringsmedel

10 Förslag om placering av fritidsgården i Hållplats Hammaren

11 Agunnaryds ansökan om bidrag till sommararrangemang

12 Medborgarförslag - Återträff för "gamla Ljungbybor" vid

13 Aktivitetsplan för jämställdhet 2016-2017

14 Friluftsfrämjandets ansökan om driftsbidrag med mera

15 Motion - Privata bås för omklädning i simhallen

16 Motion - Förbättra Askakens badplats

Uppföljning

18 Synpunktsstatistik kvartal 1 2016

Information

19 Information från presidie och rådsrepresentanter

21 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (229 kb)

§16 Fastställande av dagordning

§17 Information om EU volontärtjänster

§18 Rankingen gällande bästa musik- och kulturskolekommun

§19 Musikskolans verksamhet och aktivitetsplan

§20 Ekonomiuppföljning till och med mars 2016

§21 Beslut om kulturskola

§22 Fördelning av överskott

§23 Drift- och investeringsbudget 2017-2021

§24 Förvaltningsmål 2017

§25 Begäran om överföring av investeringsmedel

§26 Förslag om placering av fritidsgården i Hållplats Hammaren

§27 Agunnaryds ansökan om bidrag till sommararrangemang

§28 Medborgarförslag - Återträff för "gamla Ljungbybor" vid

§29 Aktivitetsplan för jämställdhet 2016-2017

§30 Friluftsfrämjandets ansökan om driftsbidrag med mera

§31 Motion - Privata bås för omklädning i simhallen

§32 Motion - Förbättra Askakens badplats

§33 Synpunktsstatistik kvartal 1 2016

§34 Information från presidie och rådsrepresentanter