Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-11-23

Sammanträde 2016-11-23

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Kulturverksamheten och måluppfyllnad

4 Ekonomiuppföljning till och med oktober 2016

För beslut

5 Södra Ljunga bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag för samlingslokal

6 Motion - Minnesplats för Dick Meijer i Ljungby Arena

7 Motion - Utredning av fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern

8 Yttrande över policy, verksamhetsplan och handlingsplan för klimatanpassning

9 Budget 2017 - ekonomi, texter och förvaltningsmål

10 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Information

12 Information från presidie och rådsrepresentanter

14 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§76 Kulturverksamheten och måluppfyllnad

§77 Kulturplan 2015-2017

§78 Ekonomiuppföljning till och med oktober 2016

§79 Södra Ljunga bygdegårdsförening ansöker om investeringsbidrag för samlingslokal

§80 Motion - Minnesplats för Dick Meijer i Ljungby Arena

§81 Motion - Utredning av fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern

§82 Yttrande över policy, verksamhetsplan och handlingsplan för klimatanpassning

§83 Budget 2017 - ekonomi, texter och förvaltningsmål

§84 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§85 Information från presidie och rådsrepresentanter