Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-12-21

Sammanträde 2016-12-21

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Bibliotekets RFID-teknik - Jens Christiansson

3 Förvaltningens jämställdhetsarbete - förvaltningens strateg och ombud

4 Projektet "Hela Ljungby dansar" - Emelie Olsson & Annelie Ingmar

5 Ekonomiuppföljning till och med november 2016

För beslut

6 Attesträtt 2017

7 Ljungby fäktklubbs lokal i Sunnerbohallen

10 Riskbedömning med anledning av att musikskolan blir kulturskola

Information

12 Information om våra webbplatser - Victor Wahlström

14 Information från presidie och rådsrepresentanter

16 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§87 Fastställande av dagordning

§88 Bibliotekets RFID-teknik - Jens Christiansson

§89 Förvaltningens jämställdhetsarbete - förvaltningens strateg och ombud

§90 Projektet "Hela Ljungby dansar" - Emelie Olsson & Annelie Ingmar

§91 Ekonomiuppföljning till och med november 2016

§93 Ljungby fäktklubbs lokal i Sunnerbohallen

§96 Riskbedömning med anledning av att musikskolan blir kulturskola

§97 Information om våra webbplatser - Victor Wahlström

§98 Information från presidie och rådsrepresentanter