Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-02-15

Sammanträde 2017-02-15

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

För beslut

2 Biblioteksplan - Lina Holmér & Hans Holmqvist

Information

3 Information om Ljungbergmuseet - Pontus Ljungberg och

För beslut

4 Kultur- och fritidsnämndens integrationsarbete 2017

5 Årsbokslut 2016

- ekonomi
- verksamhetsberättelse
- måluppföljning
- resultatbalansering

6 Yttrande över kulturskoleutredning

8 Idrottshall Hjortsbergsskolan

10 Motion - Vattenprover Ryssby simhall

11 Samråd bostadsförsörjningsprogram

12 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Uppföljning

14 Synpunktsstatistik 2016

Information

15 Budget 2018-2022

16 Information från presidie och rådsrepresentanter

18 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§2 Information om Ljungbergmuseet

§3 Kultur- och fritidsnämndens integrationsarbete 2017

§5 Yttrande över kulturskoleutredning

§6 Avgifter kulturskolan - ämnet dans

§7 Idrottshall Hjortsbergsskolan

§8 Motion - Janssons ängar

§9 Motion - Vattenprover Ryssby simhall

§10 Samråd bostadsförsörjningsprogram

§11 Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§13 Synpunktsstatistik 2016

§15 Information från presidie och rådsrepresentanter