Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-08-30

Sammanträde 2017-08-30

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Information

2 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism - Carina Karlund

Uppföljning

3 Ekonomi till och med juli 2017

4 Synpunktstatistik kvartal 2 2017

5 Allmänkultursens verksamhet, mål och aktivitetsplan

6 Turistbyråns verksamhet, mål och aktivitetsplan

För beslut

7 Yttrande gällande remissutgåvan av regional kulturplan

för Kronobergs län 2018-2020

8 Remissutgåva av verksamhetsplan för kultur i

9 Motion - Utred möjligheterna till en kulturarvsfond

10 Ändrat budgetansvar för 71300

Information

11 Delegationsärenden

12 Innebandyevent 13-14 oktober 2017

15 Information från presidie och rådsrepresentanter

17 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§59 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism - Carina Karlund

§60 Ekonomi till och med juli 2017

§61 Synpunktstatistik kvartal 2 2017

§62 Allmänkultursens verksamhet, mål och aktivitetsplan

§63 Ljungby Tourist centers verksamhet, mål och aktivitetsplan

§66 Yttrande gällande remissutgåvan av regional kulturplan

§67 Remissutgåva av verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun 2018-2020

§68 Motion - Utred möjligheterna till en kulturarvsfond

§69 Förändrad attesträtt