Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-10-18

Sammanträde 2017-10-18

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Ekonomi till och med september 2017

3 Synpunktsstatistik kvartal 3 2017

4 Kvarteret fritidens verksamhet, mål och aktivitetsplan

För beslut

5 Kulturskolans utveckling och ämnen

6 Budget 2018

- ekonomi
- budgettext
- förvaltningsmål

8 Friluftsfrämjandets ansökan om att utveckla Myrebobacken

9 Upphörande av tennisplan i Bolmen

Information

10 Delegationsärenden

11 Information från presidie och rådsrepresentanter

13 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§71 Ekonomi till och med september 2017

§72 Synpunktsstatistik kvartal 3 2017

§73 Kvarteret fritidens verksamhet, mål och aktivitetsplan

§74 Kulturskolans utveckling och ämnen

§76 Sammanträdesdagar 2018

§77 Friluftsfrämjandets ansökan om att utveckla Myrebobacken

§78 Friluftsfrämjandets ansökan om att utveckla Myrebobacken

§80 Information från presidie och rådsrepresentanter