Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-11-22

Sammanträde 2017-11-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Redovisning utredning av kulturscener i Ljungby kommun -

ID Institutet för lokal och regional demokrati

Uppföljning

3 Ljungby fäktklubbs uppföljning angående lokalhyra

4 Information om presidieresan till Bryssel och EU-stöd - Anette Olsson

5 Ekonomi till och med oktober 2017

6 Bibliotekens verksamhet, mål och aktivitetsplan

7 Information om "Nationell biblioteksstrategi"

För beslut

8 Medborgarförslag - Bygg en skatepark vid biblioteket

9 Verksamhetsplan för uthyrning av idrottsanläggningar

10 Yttrande över reviderad översiktsplan för vindkraft

11 Verksamhetsplan för gratis bad för pensionärer

12 Uppdrag om att utreda möjlighet till samverkan mellan scenmästare

Uppföljning

13 Uppföljning Ljungby kommuns kulturplan 2015-2017

14 Utvärdering Mötesplats Godsmagasinet - Maria Stansert, Annelie Ingmar & Jan-Inge Roubert

15 Utvärdering "Öppen badanläggning" Kronoskogsbadet/Ringbadet sommaren 2017 - Bernt Gudmundsson

Information

17 Information från presidie och rådsrepresentanter

19 Övriga frågor

Ordförande
Marcus Walldén
Underrättelse
1(2)
Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§82 Redovisning utredning av kulturscener i Ljungby kommun

§83 Ljungby fäktklubbs uppföljning angående lokalhyra

§84 Information om presidieresan till Bryssel och EU-stöd

§85 Ekonomi till och med oktober 2017

§86 Bibliotekens verksamhet, mål och aktivitetsplan

§87 Information om "Nationell biblioteksstrategi"

§88 Medborgarförslag - Bygg en skatepark vid biblioteket

§89 Verksamhetsplan för uthyrning av idrottsanläggningar

§90 Yttrande över reviderad översiktsplan för vindkraft

§91 Verksamhetsplan för gratis bad för pensionärer

§92 Uppdrag om att utreda möjlighet till samverkan mellan scenmästare

§93 Uppföljning Ljungby kommuns kulturplan 2015-2017

§94 Utvärdering Mötesplats Godsmagasinet

§95 Utvärdering "Öppen badanläggning" Kronoskogsbadet/Ringbadet sommaren 2017 - Bernt Gudmundsson

§97 Information från presidie och rådsrepresentanter