Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-12-20

Sammanträde 2017-12-20

Datum
Klockan
Plats

Ärenden

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Aktivitetsplan för jämställdhet 2017

För beslut

3 Aktivitetsplan för jämställdhet 2018

Uppföljning

4 Information av Lagans innebandyklubb och innebandyfesten

6 Ekonomi till och med november 2017

7 Fritidsgårdens verksamhet, mål och aktivitetsplan

För beslut

8 Verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun 2018-2020

9 Revidering av kriterier för bidraget "Större kulturprojekt"

10 Priser och uthyrningsregler för Grand

11 Investering av ny bubbelpool i simhallen

12 Projektledare för nya biblioteket

15 Redovisning av internkontroller 2017

16 Beslut om internkontroller 2018

Information

18 Information om tidplan för skate/bmx/parkouranläggning

19 Information från presidie och rådsrepresentanter

21 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (228 kb)

§99 Fastställande av dagordning

§100 Aktivitetsplan för jämställdhet 2017

§101 Aktivitetsplan för jämställdhet 2018

§102 Information av Lagans innebandyklubb och innebandyfesten

§103 Information av Teater 16

§104 Ekonomi till och med november 2017

§105 Fritidsgårdens verksamhet, mål och aktivitetsplan

§106 Verksamhetsplan för kultur i Ljungby kommun 2018-2020

§107 Revidering av kriterier för bidraget "Större kulturprojekt"

§108 Priser och uthyrningsregler för Grand

§109 Investering av ny bubbelpool i simhallen

§110 Projektledare för nya biblioteket

§112 Information om tidplan för skate/bmx/parkouranläggning

§113 Information från presidie och rådsrepresentanter