Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-03-21

Sammanträde 2018-03-21

Datum
Klockan
08:15
Plats

Ärenden

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Information om kommunens volontärsuppdrag - Servet Kördeve

3 Ekonomiuppföljning till och med februari 2018

För beslut

5 Uppdrag om inrättande av guidade bussturer inom kommunen

6 Programsamråd Översiktsplan

7 Yttrande över KPMGs granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete

8 Fördelning av överskott 2015 och 2017

Information

10 Information från presidie och rådsrepresentanter

12 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§16 Information om kommunens volontärsuppdrag - Servet Kördeve

§17 Ekonomiuppföljning till och med februari 2018

§18 Uppdrag om inrättande av guidade bussturer inom kommunen

§19 Uppdrag om inrättande av guidade bussturer inom kommunen

§20 Programsamråd Översiktsplan

§21 Yttrande över KPMGs granskning av kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete

§22 Fördelning av överskott från 2015 och 2017

§23 Information från presidie och rådsrepresentanter