Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning och information

2 Sunnerboskoj 2018 - Chatarina Lundgren & Magnus Svensson

3 Forskarcirkel där fritidsgårdens personal deltagit - Chatarina Lundgren & Ulrika Ohlsson

4 Ekonomiuppföljning till och med maj 2018

5 Dataskyddsförordningen GDPR - Annika Sandström

För beslut

6 Utnämning av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

7 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

8 Yttrande över reglemente för de fyra råden

Information

11 Information från presidie och rådsrepresentanter

13 Övriga frågor

Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§39 Fastställande av dagordning

§40 Information från fritidsstrategen

§41 Ekonomiuppföljning till och med maj 2018

§42 Dataskyddsförordningen GDPR - Annika Sandström

§43 Utnämning av dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

§44 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2017

§45 Yttrande över reglemente för de fyra råden

§46 Priser och stipendier 2018

§48 Information från presidie och rådsrepresentanter