Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-08-29

Sammanträde 2018-08-29

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Information och uppföljning

2 Sunnerboskoj 2018 - Chatarina Lundgren & Magnus Svensson

3 Forskarcirkel där fritidsgårdens personal deltagit - Ulrika Ohlsson

5 Ekonomiuppföljning till och med juli 2018

6 Rapport synpunkter kvartal 1 & 2 2018

För beslut

7 Föreningsbidrag SMK Ljungby

8 Prioordning anläggningar och lokaler

Information

11 Information från presidie och rådsrepresentanter

13 Övriga frågor

Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (223 kb)

§50 Fastställande av dagordning

§51 Sunnerboskoj 2018 - Chatarina Lundgren & Magnus Svensson

§53 Ekonomiuppföljning till och med juli 2018

§54 Rapport synpunkter kvartal 1 & 2 2018

§55 Föreningsbidrag SMK Ljungby

§56 Prioordning anläggningar och lokaler

§57 Gallring av löskonst

§58 Information från presidie och rådsrepresentanter