Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-10-24

Sammanträde 2018-10-24

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Information och uppföljning

2 Information om Grands renovering - Anna Tönnesen & Emelie Olsson

3 Forskarcirkel där fritidsgårdens personal deltagit - Chatarina Lundgren

4 Redovisning guidade bussturer och kulturvandringar 2018 - Michaela Rogal

5 Ekonomiuppföljning till och med september 2018

För beslut

6 Representant till gruppen för konstnärlig utsmyckning på Hjortsbergsskolan

Information

9 Information från presidie och rådsrepresentanter

11 Övriga frågor

Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden

§60 Information om Grands renovering - Anna Tönnesen & Emelie Olsson

§61 Forskarcirkel där fritidsgårdens personal deltagit - Chatarina Lundgren

§62 Redovisning guidade bussturer och kulturvandringar 2018 - Michaela Rogal

§63 Ekonomiuppföljning till och med september 2018

§64 Representant till gruppen för konstnärlig utsmyckning på Hjortsbergsskolan

§65 Sammanträdesdagar 2019

§67 Information från presidie och rådsrepresentanter