Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-12-19

Sammanträde 2018-12-19

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Information och uppföljning

2 Ekonomiuppföljning till och med november 2018

3 Utvärdering av gratis bad för pensionärer

4 Utredning av förutsättningar för framtida bibliotek/mötesplats

För beslut

5 Medborgarförslag - Sätt upp avståndsskyltar på torget

6 Medborgarförslag - Döp om Sunnerbovallen till Fanny Roos Arena

7 Fritidsgårdens placering i Lagan

9 Placering av skateanläggning

10 Verksamhetsplan för föreningsbidrag

12 Internkontroll 2018 och 2019

Information

14 Information från presidie och rådsrepresentanter

16 Övriga frågor

Underrättelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§79 Ekonomiuppföljning till och med november 2018

§80 Utvärdering av gratis bad för pensionärer

§81 Utredning av förutsättningar för framtida bibliotek/mötesplats

§82 Medborgarförslag - Sätt upp avståndsskyltar på torget

§83 Medborgarförslag - Döp om Sunnerbovallen till Fanny Roos Arena

§84 Fritidsgårdens placering i Lagan

§85 Drift av bowlinghall

§86 Placering av skateanläggning

§87 Verksamhetsplan för föreningsbidrag

§88 Omflyttning budget 2019

§89 Internkontroll 2018 och 2019

§90 Information från presidie och rådsrepresentanter