Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2019-04-24

Sammanträde 2019-04-24

Datum
Klockan
08:15
Plats
Köpingsgården Kulturskolan

1 Fastställande av dagordning

Information

2 Information om fastighetsavdelningens verksamhet - Tom Grundell

För beslut

3 Förslag till fördelning av bidrag ur Dahlinfonden 2019

4 Motion - Utredning av Ringbadet

5 Medborgarförslag - Uppmärksamma Berättarfestivalens 30-årsjubileum

6 Inriktningsbeslut om bowlingverksamheten

7 Fördelning av överskott från 2018

Uppföljning

9 Ekonomiuppföljning till och med mars 2019

Information

11 Information från presidie och rådsrepresentanter

13 Övriga frågor

Ordförande Ulla Hansson Kallelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden