Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-09-25

Sammanträde 2013-09-25

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare: Caroline Henrysson (S).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Information och frågor - Diverse

Bygg ärenden:

3 Elinge 16:3, ovårdad byggnad.

Åtgärdsföreläggande vid vite - Bengt Larsson

4 Bräkentorp 1:3, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

5 Tjuvhult 1:12, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

6 Ormhult 1:tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

7 Vrå-Hästhult 1:14, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

8 Gräshult 1:5, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

9 Ingelstad 3:10, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Utdömande av vite samt nytt föreläggande vid vite - Therese Lindström

10 Bolmsö 2:1, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om förhandsbesked - Therese Lindström

11 Näglinge 1:63, olovligt uppställd husvagn.

Rättelseföreläggande vid vite - Sarah Cederström

12 Lidhult 12:6, ovårdad byggnad.

Åtgärdsföreläggande vid vite - Sarah Cederström

13 Repslagaren 4, klagomål på skymmande häck.

Åtgärdsföreläggande vid vite - Jonny Engström

Information och frågor - Bygg

Plan ärenden:

14 Detaljplan för Motorn 1 i Ljungby.

Beslut om samråd - Jonny Engström

15 Detaljplan för del av Flattinge 3:4 med flera.

Beslut om granskning - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan

Miljö ärenden:

16 Remiss för regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.

Yttrande till kommunstyrelsen - Carina Axelsson

17 Björstorp 3:10, nedskräpning av fastighet.

Upphävande av föreläggande vid vite - Linda Bergqvist

18 Skeen 2:6, anläggande av brygga samt olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Ansökan om strandskyddsdispens och föreläggande vid vite - Thomas Hultquist

19 Bolmstad 2:44, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Föreläggande vid vite - Thomas Hultquist

20 Bolmstad 2:44, olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.

Föreläggande vid vite - Thomas Hultquist

21 Eka 3:20, ansökan om tillstånd till anläggning för tillverkning av luftgaser enligt miljöbalken.

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län - Mathilda Johansson

Information och frågor - Miljö

22 Meddelanden

23 Delegationsbeslut