Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-02-04

Sammanträde 2015-02-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

2 Godkännande av redovisning av meddelanden

3 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut

4 Val av ledamöter och ersättare till miljö- och byggnämndens arbetsutskott samt val av ordförande och vice ordförande.

5 Val av representant till Ljungby kommunala tillgänglighetsråd.

6 Val av representant i brottsförebyggande rådet i Ljungby.

7 Val av representant i ungdomsrådet.

8 Val av ledamot som ska bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen.

9 Val av representant i Lagans vattenråd.

10 Val av ledamöter i kommittén för Helgeån.

11 Val av ledamot att ingå i rådet för att utse pris för god byggnadsvård och kulturmiljövård.

12 Beslut om godkännande av beslutsattest 2015.

13 Val av personuppgiftsombud.

14 Redovisning av internkontroll 2014

15 Verksamhetsplan för byggavdelningen 2015

16 Verksamhetsplan för planavdelningen 2015.

17 Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2015.

18 Verksamhetsplan, krav på oljeavskiljare i Ljungby kommun.

19 Torarp 2:70, upphävande av beslut om krav på att åtgärda avloppsanläggningen.

20 Aspebacken 25, yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län över begäran om återkallelse av tillstånd enligt miljöbalken.

21 Beslut om planuppdrag för Björklunden 12 i Ljungby.

22 Bolmsö-Horn 1:4, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av tre uthyrningsstugor.

23 Brogården 1:19, ansökan om nybyggnad av förrådsbyggnad och carport.

24 Sunnerö 1:18, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fyra fritidshus.

25 Finnatorp 1:1, ansökan om bygglov för anläggande av småbåtshamn.

26 Liljedal 1:1, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.

27 Hölminge 3:5, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus.
Underrättelse
1(2)
Miljö- och byggnämnden