Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-05-21

Sammanträde 2014-05-21

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Förslag till justerare: Elisabeth Lindström-Johannesson (MP).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Miljö ärenden

3 Annerstad 1:2, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Emelie Gustavsson

4 Odensjö-Hylte 2:1, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Emelie Gustavsson

5 Angelstads-Kärragården 1:69, krav på åtgärder på avloppsanläggningen.

Föreläggande med vite - Emelie Gustavsson

6 Annerstad 5:19, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

7 Hallarp 1:15, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

8 Sundranäs 1:8, krav på åtgärder på avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Emelie Gustavsson.

9 Kånna 8:2 med flera, ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna.

Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar län - Thomas Hultquist

10 Kånna 8:2 med flera, ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark Kånna.

Yttrande till kommunstyrelsen - Thomas Hultquist
Bygg ärenden

11 Toftaholm 1:11, nybyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om förhandsbesked - Therese Lindström

12 Torg 1:84, tillbyggnad av balkong.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

13 Hölminge 4:37, tillbyggnad av ett enbostadshus.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

14 Björkenäs 1:2, nybyggnad av stadgad mast samt två teknikbodar.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

15 Mästaren 13, rivning av komplementsbyggnad.

Ansökan om rivningslov för redan utförda åtgärd samt byggsanktionsavgift - Bengt Larsson

16 Brännbollen 2, nybyggnad av ett dubbelgarage i anslutning till befintlig carport.

Ansökan om bygglov - Bengt Larsson

Plan ärenden

17 Detaljplan för Gertrud 15, Ljungbergsmuseet i Ljungby.

Avskrivning av detaljplan - Ulla Gunnarsson

18 Detaljplan för Gertrud 15, Ljungbergsmuseet i Ljungby.

Begäran om planuppdrag - Ulla Gunnarsson

19 Detaljplan för Torg 1:4 med flera i Lagan.

Begäran om planuppdrag - Ulla Gunnarsson

Övrigt

20 Meddelanden

21 Delegationsbeslut