Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-09-24

Sammanträde 2014-09-24

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

1 Förslag till justerare: Göran Johansson (C).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2015

Beslut om antagande - Anna Andersson

Miljö ärenden:

4 Stegaryd 1:4, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Utdömande av vite och nytt föreläggande - Emelie Gustavsson

5 Norret 1:7, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

6 Visslaryd 2:9, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

7 Berghem 4:21, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

8 Håringe 1:24, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

9 Bolmsö-Horn 1:16, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

10 Annerstads-Bolmaryd 1:4 med adress Kullsbacken 2, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

11 Annerstads-Bolmaryd 1:4 med adress Kullsbacken 3, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

12 Odensjö-Vret 2:14, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

13 Remiss angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk.

Synpunkter till Energimyndigheten - Thomas Hultquist

Bygg ärenden:

14 Gunnalt 1:10, nybyggnad av ett fritidshus.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

Plan ärenden:

15 Utvidgat strandskydd i Hylte kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen - Johan Håkansson

Övrigt:

16 Meddelanden

17 Delegationsbeslut

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (189 kb)

§147 Godkännande av dagordning

§148 Miljö- och byggnämndens sammanträdesdatum 2015

§149 Motion om upphävande av detaljplan för järnvägsområdet

§150 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

§151 Krav på att åtgärda avloppsanläggning

§152 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

§153 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

§154 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

§155 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

§156 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

§157 Krav på åtgärder på avloppsanläggning

§158 Remiss angående vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk

§159 Utvidgat strandskyddsområde i Hylte kommun