Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2014-10-22

Sammanträde 2014-10-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

Sammanträdet är offentligt från punkt 1 till 3 samt punkt 19 till 20.

1 Fastställande av dagordning

Diverse ärenden

2 Budget 2015.

Beslut om godkännande - Anna Andersson

3 Förvaltningsmål 2015.

Beslut om antagande - Anna Andersson

Miljö

4 Hantering av vindkraftsärenden i Ljungby kommun.

Yttrande till kommunstyrelsen - Thomas Hultquist

5 Ryssby 27:2, brister i verksamheten.

Föreläggande med vite om att åtgärda brister - Emelie Gustavsson

6 Ingelstad 1:47, brister i verksamheten.

Föreläggande med vite om att åtgärda brister - Emelie Gustavsson

7 Rykull 1:8, brister i verksamheten.

Föreläggande med vite om att åtgärda brister - Emelie Gustavsson

8 Berghem 5:8, brister i verksamheten.

Föreläggande med vite om att åtgärda brister - Emelie Gustavsson

9 Odlaren 20, brister i verksamheten.

Föreläggande med vite om att åtgärda brister - Emelie Gustavsson

10 Lida 2:13, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Emelie Gustavsson

11 Brännebassalt 1:30, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

12 Lidhults-Bohult 2:21, krav på att åtgärda avloppsanläggning.

Föreläggande med vite - Ann-Mari Åhlander

Bygg

13 Angelstad 16:6, tillbyggnad med garage samt rivning av befintligt.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

14 Flahult 1:11, nybyggnad av plank.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

Plan

15 Detaljplan för Höjden 1 i Ljungby.

Beslut om antagande - Ulla Gunnarsson

16 Detaljplan för Pumpan 2 i Ljungby.

Beslut om samråd - Ulla Gustavsson

17 Detaljplan för Torpa 1:19 med flera.

Beslut om samråd - Hilda Lagström

18 Detaljplan för Näckrosen 2 i Ljungby.

Begäran om planuppdrag - Hilda Lagström

Övrigt

19 Meddelanden

20 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning


Kallelse
1(2)
Miljö- och byggnämnden