Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2019-03-20

Sammanträde 2019-03-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

5 Eka 3:3 och 3:6, fastställande av namn på industriområde

6 Detaljplan för Bråna 3:38 med flera, beslut om planuppdrag

7 Detaljplan för Vinkelhaken 13 med flera, beslut om granskning

8 Lidhult 1:222, ansökan om bygglov för uppförande av en ostagad mast

9:a Odensjö 2:31, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus

9:b Bolmstad 2:38, ansökan om bygglov för stödmur samt marklov för uppfyllnad

10 Norra Emmeboda 2:38, ansökan om förhandsbesked för ändrad användning från maskinhall till fritidshus

11 Ryssby 27:2, bygglov för montering av väderskydd samt installation av oljeavskiljare på drivmedelsanläggning

12 Utgår - Ryssby 4:84, bygglov för tillbyggnad av altan på grupphus

13 Toftaholm 1:22, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

14 Romborna 1:12, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

15 Balkarp 3:8, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

16 Balkarp 3:4, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

17 Ivla 1:20, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

18 Ivla 4:25, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning

19 Rykull 1:8, upphävande av beslut om föreläggande att åtgärda brister i verksamheten

20 Utgår - Boarp 3:17, yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län

21 Hamneda 1:20 och 2:5, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde