Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2013-11-18

Sammanträde 2013-11-18

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information från fixartjänsten

3 Information från biståndshandläggare om biståndsbedömning/prövning av behovet av särskilt boende

4 Information från hemsjukvården

5 Information om budget och ekonomi

6 Information om digitala trygghetslarm

7 Ordinarie sammanträdesdagar 2014

9 Rådets och arbetsutskottets protokoll

Ann-Charlotte Wiesel Ordförande

§20 Extra ärenden: läkemedel för äldre, LSS-konsulter, väntjänsten i Lidhult, ledsagning av synskadade samt samråd av policy och verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun.

§21 Information från fixartjänsten

§22 Information från biståndshandläggare om biståndsbedömning/prövning av behovet av särskilt boende

§23 Information från hemsjukvården

§24 Samråd av policy och verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

§25 Information om budget och ekonomi

§26 Ordinarie sammanträdesdagar 2014

§27 Aktuellt inom verksamheten LSS-konsulter - Ljungby är en av de kommuner som har anlitat Kommunlex AB, det företag som fick kritik i Kalla Fakta.

§28 Redovisning av rådets och arbetsutskottets protokoll