Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2014-02-17

Sammanträde 2014-02-17

Datum
Klockan
13.30
Plats
Ljungsätra

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information om budget och ekonomi

3 Information om läkemedelsgenomgångar - Rosa Morales

4 Information om trafikprojektet "Åk tillsammans i Ljungby kommun - öppen trafik för alla" - Ronnie Wallin

6 Rådets och arbetsutskottets protokoll

7 Äldrerådets protokoll

Ann-Charlotte Wiesel Ordförande
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (137 kb)

§1 Extra ärenden: Provtagning i Ryssby, hemtjänstens arbetsområde, Björkäng, socialtjänstlagen, färdtjänsten, samlingssalen Västanå samt uppsökande verksamhet.

§2 Redovisning av rådets och arbetsutskottets protokoll

§3 Äldrerådens protokoll

§4 Information om budget och ekonomi

§5 Information om läkemedelsgenomgångar

§7 Information om trafikprojektet "Åk tillsammans i Ljungby kommun - öppen trafik för alla"

§8 Uppsökande verksamhet

§9 Aktuellt inom verksamheten

§10 Hemtjänstens arbetsområde

§11 Provtagning i Ryssby

§13 Samlingssalen Västanå