Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2014-11-17

Sammanträde 2014-11-17

Datum
Klockan
13.30
Plats
Ljungsätra

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information om centrumplanen

4 Information om läkemedelsgenomgångar

5 Provtagning i Ryssby, information

6 Ordinarie sammanträdesdagar 2015

8 Rådets och arbetsutskottets protokoll

9 Äldrerådens protokoll

Ann-Charlotte Wiesel Ordförande
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (126 kb)

§23 Fastställande av dagordning

§25 Bedömningskriterier vid utredning om särskilt boende

§26 Information om centrumplanen

§27 Läkemedelsgenomgångar

§28 Ordinarie sammanträdesdagar 2015

§29 Aktuellt inom verksamheten

§30 Anställningsförfarandet

§31 Redovisning av rådets och arbetsutskottets protokoll

§32 Äldrerådens protokoll

§33 Hyresnivå Västanå

§36 Framtida personalplanering inom äldreomsorgen