Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2015-06-01

Sammanträde 2015-06-01

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Information från Serviceresor Kronoberg- Linda Vingren

3 Synpunktshantering/medborgarförslag - Eva-Marie Norén-Holgersson

4 Matavgift korttidsboende - Gabriella Olofsson

6 Rådets protokoll den 23 februari samt arbetsutskottets protokoll den 10 mars 2015

Magnus Gunnarsson Ordförande Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta din ersättare.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (164 kb)

§16 Fastställande av dagordning

§17 Synpunktshantering/medborgarförslag

§18 Matavgift korttidsboende

§19 Aktuellt inom verksamheten

§20 Redovisning av rådets och arbetsutskottets protokoll

§22 Taxa för äldreomsorgen samt regeringens förslag att låta kommunerna höja avgifterna för hemtjänst.

§23 Personalkontinuitet i hemtjänst

§25 Kostnaden för trygghetslarm

§26 Provtagning i Ryssby

§27 Trygghetsboende Lagan