Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2017-02-20

Sammanträde 2017-02-20

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Dagcentraler i Ljungby Kommun

4 Anställningsrutiner för personal (när anställda köps ut)

6 Hur hjälper man äldre som behöver kontakter

7 Information om cykelvägen Lagan-Vittaryd

8 Rådets och arbetsutskottets protokoll

9 Aktuellt inom verksamheten

Magnus Gunnarsson (M) Ordförande
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (224 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Anställningsrutiner för personal (när anställda köps ut)

§3 Information om revidering av rådets reglemente

§5 Cykelvägen Lagan-Vittaryd

§6 Bostadsbrist i Ljungby

§7 Regeringens ökade anslag till kommuner

§8 Dagcentraler i Ljungby Kommun

§9 Halkskydd för äldre

§10 Hur hjälper man äldre som behöver kontakter

§11 Aktuellt inom verksamheten

§12 Redovisning av rådets protokoll